Lovelace: Volvo on Call card

Hi, anyone here who can write a nice looking Volvo on call lovelacecard?

This is my setup, i have hacked Xiaomi vacuum cleaner card. But it leaves little room to customize any further at least with my limited knowledge.

57

1 Like

Hej, I’m also looking for a Volvo oncall card without success…
Would it be possible to share your modified vaccum js file? It looks like a good start!

1 Like

I´m jusing the picture element card. So no js needed :slight_smile: Below is my code, relpace XXXX with your entity name, i have attached the picture aswell so you can copy the pictures size :slight_smile:

elements:
 - icon: 'mdi:radiator'
  style:
   '--paper-item-icon-active-color': green
   '--paper-item-icon-color': lightgreen
   left: 84%
   top: 92%
  tap_action:
   action: toggle
   service: switch.toggle
   service_data:
    entity_id: switch.XXXX_heater
  type: icon
 - icon: 'mdi:engine'
  style:
   '--paper-item-icon-active-color': green
   '--paper-item-icon-color': lightgreen
   left: 65%
   top: 92%
  tap_action:
   action: toggle
   service: switch.toggle
   service_data:
    entity_id: switch.XXXX_engine
  type: icon
 - icon: 'mdi:lock'
  style:
   '--paper-item-icon-color': 'rgb(20, 154, 210)'
   left: 41%
   top: 92%
  tap_action:
   action: toggle
   service: lock.lock
   service_data:
    entity_id: lock.XXXX_door_lock
  type: icon
 - icon: 'mdi:lock-open'
  style:
   '--paper-item-icon-color': 'rgb(34, 154, 210)'
   left: 18%
   top: 93%
  tap_action:
   action: toggle
   service: lock.unlock
   service_data:
    entity_id: lock.XXXX_door_lock
  type: icon
 - entity: sensor.XXXX_odometer
  style:
   background-color: 'rgb(54, 65, 78)'
   border-color: 'rgb(34, 154, 210)'
   border-left-style: solid
   color: 'rgb(255, 255, 255)'
   font-family: Trebuchet MS
   font-size: 90%
   font-weight: bold
   left: 1%
   opacity: 0.8
   pointer-events: none
   text-shadow: 1px 1px black
   top: 10%
   transform: 'translate(0%,-50%)'
  type: state-label
 - entity: sensor.XXXX_fuel_consumption
  style:
   background-color: 'rgb(54, 65, 78)'
   border-color: 'rgb(34, 154, 210)'
   border-right-style: solid
   color: 'rgb(255, 255, 255)'
   font-family: Trebuchet MS
   font-size: 90%
   font-weight: bold
   opacity: 0.8
   pointer-events: none
   right: 1%
   text-shadow: 1px 1px black
   top: 10%
   transform: 'translate(0%,-50%)'
  type: state-label
 - entity: sensor.XXXX_fuel_amount
  style:
   background-color: 'rgb(54, 65, 78)'
   border-color: 'rgb(34, 154, 210)'
   border-left-style: solid
   color: 'rgb(255, 255, 255)'
   font-family: Trebuchet MS
   font-size: 90%
   font-weight: bold
   left: 1%
   opacity: 0.8
   pointer-events: none
   text-shadow: 1px 1px black
   top: 30%
   transform: 'translate(0%,-50%)'
  type: state-label
 - entity: sensor.XXXX_fuel_level
  style:
   background-color: 'rgb(54, 65, 78)'
   border-color: 'rgb(34, 154, 210)'
   border-left-style: solid
   color: 'rgb(255, 255, 255)'
   font-family: Trebuchet MS
   font-size: 90%
   font-weight: bold
   left: 1%
   opacity: 0.8
   pointer-events: none
   text-shadow: 1px 1px black
   top: 50%
   transform: 'translate(0%,-50%)'
  type: state-label
 - entity: device_tracker.volvo_XXXX
  style:
   background-color: 'rgb(54, 65, 78)'
   border-color: 'rgb(34, 154, 210)'
   border-left-style: solid
   color: 'rgb(255, 255, 255)'
   font-family: Trebuchet MS
   font-size: 90%
   font-weight: bold
   left: 1%
   opacity: 0.8
   pointer-events: none
   text-shadow: 1px 1px black
   top: 69%
   transform: 'translate(0%,-50%)'
  type: state-label
 - entity: binary_sensor.XXXX_doors
  style:
   background-color: 'rgb(54, 65, 78)'
   border-color: 'rgb(34, 154, 210)'
   border-right-style: solid
   color: 'rgb(255, 255, 255)'
   font-family: Trebuchet MS
   font-size: 90%
   font-weight: bold
   opacity: 0.8
   pointer-events: none
   right: 1%
   text-shadow: 1px 1px black
   top: 30%
   transform: 'translate(0%,-50%)'
  type: state-label
 - entity: binary_sensor.XXXX_engine
  style:
   background-color: 'rgb(54, 65, 78)'
   border-color: 'rgb(34, 154, 210)'
   border-right-style: solid
   color: 'rgb(255, 255, 255)'
   font-family: Trebuchet MS
   font-size: 90%
   font-weight: bold
   opacity: 0.8
   pointer-events: none
   right: 1%
   text-shadow: 1px 1px black
   top: 50%
   transform: 'translate(0%,-50%)'
  type: state-label
 - entity: binary_sensor.XXXX_windows
  style:
   background-color: 'rgb(54, 65, 78)'
   border-color: 'rgb(34, 154, 210)'
   border-right-style: solid
   color: 'rgb(255, 255, 255)'
   font-family: Trebuchet MS
   font-size: 90%
   font-weight: bold
   opacity: 0.8
   pointer-events: none
   right: 1%
   text-shadow: 1px 1px black
   top: 69%
   transform: 'translate(0%,-50%)'
  type: state-label
image: /local/V602019.png
type: picture-elements

Here is my Volvo card (mobile view). Thanks for the inspiration!

1 Like

Nice job!! How do you show the adress? Looks great :grinning:

Thanks! I use the Google geocode integration in HACS


As long as you don’t call the api every second it is free of charge.

Detta var snyggt. Du har inte lust att dela hur du fick till det såhär? :slight_smile:

Tack :slightly_smiling_face:
Om det är själva Volvo kortet du tänker på så är det ett picture element card på liknande sätt som Supersonical i sitt exempel här ovan. Jag kan dela min kod när jag får lite tid vid datorn kommande dagarna. Jag har gjort om en del i layouten av kortet men principen är den samma.

IMG_20210405_195111|230x500, 75%

Hallå

Om du har lust att dela koden vore det uppskattat! :slight_smile:

Here’s my code for the Volvo Card as requested :slight_smile: @Helitrox

 card: 
  type: picture-elements
  image: /local/img/v60_v5.png
  elements:
   - type: state-label
    entity: sensor.car_range
    prefix: 'Räckvidd: '
    style:
     top: 5%
     right: 50px
     transform: none

   - type: state-label
    entity: sensor.car_fuel_level
    prefix: (
    suffix: )
    style:
     top: 5%
     right: 5px
     transform: none
          
   - type: state-label
    entity: sensor.car_trip_meter_2
    prefix: 'Senast tur: '
    style:
     top: 28%
     right: 5px
     transform: none

   - type: state-label
    entity: sensor.car_odometer
    prefix: 'Tot. kört: '
    style:
     top: 48%
     right: 5px
     transform: none

   - type: state-label
    entity: sensor.volvo_v60
    style:
     top: 70%
     right: 5px
     transform: none

   - type: state-icon
    entity: lock.car_door_lock
    style:
     top: 82%
     left: 8%
   - type: state-icon
    entity: switch.car_heater
    style:
     top: 82%
     left: 16%

   - type: state-icon
    entity: binary_sensor.car_engine
    style:
     top: 82%
     left: 24%

1 Like

Ah men toppen. Fint det. Stort tack!

Do you use this?

Yes I do, it works most of the time… :slightly_smiling_face:

I have a blackout…
How do I install volvooncall integration? I can’t add a custom repositories from GitHub for some reason.
I have added to configuration.yaml
volvooncall:
username:
password:
resources:
- lock
but I haven’t installed anything so…

Can I manually add .py-files to make it work? And if so, in what folder?

Tjena igen

Har nu fått lite tid att sitta och leka lite med detta. Får rätt på allt, förutom att bilden jag valt på bilen tar lite väl stor plats, lite som att den skalas ut för att fylla hela kortet. Detta gör att texten inte syns. Vad är det för format, alltså gällande storlek, på bilden du använder? Känns som att HA skalar upp bilden, oavsett om jag gör den mindre i PS tex?

Hej! Ja kommer tyvärr inte ihåg om jag hade samma problem men jag ser att jag skapade flera versioner av bilden innan jag blev nöjd… Här är iaf de två bilderna jag har använt (690x283) och (424x142).
Din bild är kanske för kvadratisk? Du kan ju alltid testa med mina och se om du får ett annat resultat. Posta annars gärna en print screen så är det lite lättare att förstå problemet.


v60_v5

Volvo on call is an official integration. Those entries you mention in the yaml file and a restart of HA should be enough. What does your log say? If you do not see any Volvo on call errors there should be a new lock entity. But I suggest you skip the resource line so you get all available sensors instead.

Tjena

Det funkade när jag provade med din bild. Jag får köra den som mall för formatet. Tack för det :slight_smile:

For VW/Skoda

elements:
 - type: state-icon
  entity: binary_sensor.oct_com_sty_td110_2_0a7f_doors_locked
  style:
   top: 82%
   left: 8%
 - type: state-icon
  entity: binary_sensor.oct_com_sty_td110_2_0a7f_trunk_locked
  style:
   top: 82%
   left: 16%
 - type: state-icon
  entity: binary_sensor.oct_com_sty_td110_2_0a7f_hood_closed
  style:
   top: 82%
   left: 24%   
 - entity: sensor.oct_com_sty_td110_2_0a7f_combined_range
  prefix: 'Range: '
  style:
   background-color: rgb(54, 65, 78)
   border-color: rgb(34, 154, 210)
   border-left-style: solid
   color: rgb(255, 255, 255)
   font-family: Trebuchet MS
   font-size: 90%
   font-weight: bold
   left: 1%
   opacity: 0.8
   pointer-events: none
   text-shadow: 1px 1px black
   top: 10%
   transform: translate(0%,-50%)
  type: state-label
 - entity: sensor.oct_com_sty_td110_2_0a7f_outside_temperature
  style:
   background-color: rgb(54, 65, 78)
   border-color: rgb(34, 154, 210)
   border-right-style: solid
   color: rgb(255, 255, 255)
   font-family: Trebuchet MS
   font-size: 90%
   font-weight: bold
   opacity: 0.8
   pointer-events: none
   right: 1%
   text-shadow: 1px 1px black
   top: 10%
   transform: translate(0%,-50%)
  type: state-label
 - entity: sensor.oct_com_sty_td110_2_0a7f_fuel_level
  prefix: 'Fuel: '
  style:
   background-color: rgb(54, 65, 78)
   border-color: rgb(34, 154, 210)
   border-left-style: solid
   color: rgb(255, 255, 255)
   font-family: Trebuchet MS
   font-size: 90%
   font-weight: bold
   left: 1%
   opacity: 0.8
   pointer-events: none
   text-shadow: 1px 1px black
   top: 30%
   transform: translate(0%,-50%)
  type: state-label
 - entity: sensor.oct_com_sty_td110_2_0a7f_odometer
  prefix: 'km: '
  style:
   background-color: rgb(54, 65, 78)
   border-color: rgb(34, 154, 210)
   border-left-style: solid
   color: rgb(255, 255, 255)
   font-family: Trebuchet MS
   font-size: 90%
   font-weight: bold
   left: 1%
   opacity: 0.8
   pointer-events: none
   text-shadow: 1px 1px black
   top: 50%
   transform: translate(0%,-50%)
  type: state-label
 - entity: device_tracker.oct_com_sty_td110_2_0a7f_position
  prefix: 'Pos: '
  style:
   background-color: rgb(54, 65, 78)
   border-color: rgb(34, 154, 210)
   border-left-style: solid
   color: rgb(255, 255, 255)
   font-family: Trebuchet MS
   font-size: 90%
   font-weight: bold
   left: 1%
   opacity: 0.8
   pointer-events: none
   text-shadow: 1px 1px black
   top: 69%
   transform: translate(0%,-50%)
  type: state-label
 - entity: binary_sensor.oct_com_sty_td110_2_0a7f_doors_locked
  prefix: 'Doors: '
  style:
   background-color: rgb(54, 65, 78)
   border-color: rgb(34, 154, 210)
   border-right-style: solid
   color: rgb(255, 255, 255)
   font-family: Trebuchet MS
   font-size: 90%
   font-weight: bold
   opacity: 0.8
   pointer-events: none
   right: 1%
   text-shadow: 1px 1px black
   top: 30%
   transform: translate(0%,-50%)
  type: state-label
 - entity: binary_sensor.oct_com_sty_td110_2_0a7f_trunk_locked
  prefix: 'Trunk: '
  style:
   background-color: rgb(54, 65, 78)
   border-color: rgb(34, 154, 210)
   border-right-style: solid
   color: rgb(255, 255, 255)
   font-family: Trebuchet MS
   font-size: 90%
   font-weight: bold
   opacity: 0.8
   pointer-events: none
   right: 1%
   text-shadow: 1px 1px black
   top: 50%
   transform: translate(0%,-50%)
  type: state-label
 - entity: binary_sensor.oct_com_sty_td110_2_0a7f_windows_closed
  prefix: 'Windows: '
  style:
   background-color: rgb(54, 65, 78)
   border-color: rgb(34, 154, 210)
   border-right-style: solid
   color: rgb(255, 255, 255)
   font-family: Trebuchet MS
   font-size: 90%
   font-weight: bold
   opacity: 0.8
   pointer-events: none
   right: 1%
   text-shadow: 1px 1px black
   top: 69%
   transform: translate(0%,-50%)
  type: state-label
image: /local/images/skoda.png
type: picture-elements

[/wrap]

2 Likes

do the heater work with you,?
no entity for toggle is what i see

thanks!