Question: translating scripts from domoticz to homeassistant

After years of using Domoticz, I have decided to start with Homeassistant. I must say that I’m very enthousiastic about the possisbilities of HA. One problem: I have a couple of Dzvent-scrips that I like to use in ha. Is here somobody who can and likes to translate these scripts to usable scripts in ha ?
I know too little of programming myself to do that.
Thanks !

An example, my most precious:


----------------------------------------------------------------------------------------

-- Invoeren van de variablen 

local ScriptNaam = 'Pir-schakeling-Keuken' -- Geef de naam van het script, wordt gebruikt voor debug

local Pir1 = 'pir keuken1'        -- Naam van Pir 1
local Lamp1dim1 = 90           -- dimTo waarde: Naar welke waarde moet de lamp tijdelijk worden ingesteld
local Lamp1dim2 = 24           -- dimTo waarde: Naar welke waarde moet de lamp tijdelijk worden ingesteld
local Lamp1 = 'Keuken'          -- Naam van lamp 1

local OnFor = 4     -- Hoe lang moeten de lampen aan, waarde is in minuten

local BeforeSunset = '20'         -- Hoeveel minuten voor zonsondergang moet script reageren bij activeren van een pir

debug = false          -- Debug, set false voor rustige log. Zet true voor extra log regels

-----------------------------------------------------------------------
--      Hieronder begint het script, niets wijzigen      --
-----------------------------------------------------------------------

return {
	on = { devices = { Pir1,
	         },
	   },
execute = function(dz, device)
  
  
  if ((dz.devices(Pir1).state == 'On' ) and
     dz.time.matchesRule('between ' ..BeforeSunset.. ' minutes before sunset and 00:30 ')) then
      if debug then
        if dz.devices(Pir1).state == 'On' then
          print (''..ScriptNaam.. ', pir: '..Pir1..' heeft het script geactiveerd')
        
        end
      end  
      dz.devices(Lamp1).cancelQueuedCommands()
      dz.devices(Lamp1).switchOn().checkFirst()
      dz.devices(Lamp1).dimTo(Lamp1dim1)
      dz.devices(Lamp1).dimTo(Lamp1dim2).afterMin(OnFor)
        if debug then
        print (ScriptNaam.. ', '..Lamp1..' wordt aangeschakeld voor '..OnFor..' minuten')
      end
  end
end
}  

and

----------------------------------------------------------------------------------------
--Date: 20-01-2021
--Last update: Design start van het script
--Changelog: Nog niets verandert ten opzichte van vorige release
--Source: https://contactkring.nl/phpbb/viewtopic.php?f=39&t=913&sid=023c5a0f4631aeb2b3474cc2abb7138c
--Description: 3 pir sensors schakelen 2 lampen
----------------------------------------------------------------------------------------

-- Invoeren van de variablen 

local ScriptNaam = 'Pir-schakeling-Piet' -- Geef de naam van het script, wordt gebruikt voor debug

local Pir1 = 'pir carport1'           -- Naam van Pir 1
local Pir2 = 'pir huuske1'           -- Naam van Pir 2
local Pir3 = 'pir voordeur1'           -- Naam van Pir 3

local Lamp1 = 'buitenlamp voor1'          -- Naam van lamp 1
local Lamp2 = 'buitenlamp knut1'          -- Naam van lamp 2

local OnFor = 1           -- Hoe lang moeten de lampen aan, waarde is in minuten

local AfterSunset = '30'         -- Hoeveel minuten na zonsondergang moet script reageren bij activeren van een pir
local BeforeSunrise = '59'        -- Hoeveel minuten voor zonopkomst moet script reageren bij activeren van een pir

debug = false             -- Debug, set false voor rustige log. Zet true voor extra log regels

-----------------------------------------------------------------------
--      Hieronder begint het script, niets wijzigen      --
-----------------------------------------------------------------------

return {
	on = { devices = { Pir1,
	          Pir2,
	          Pir3, 
	         },
	   },

execute = function(dz, device)

  if ((dz.devices(Pir1).state == 'On' or dz.devices(Pir2).state == 'On' or dz.devices(Pir3).state == 'On') and
     dz.time.matchesRule('between ' ..AfterSunset.. ' minutes after sunset and ' ..BeforeSunrise.. ' minutes before sunrise')) then
      if debug then
        if dz.devices(Pir1).state == 'On' then
          print (''..ScriptNaam.. ', pir: '..Pir1..' heeft het script geactiveerd')
        elseif dz.devices(Pir2).state == 'On' then
          print (''..ScriptNaam.. ', pir: '..Pir2..' heeft het script geactiveerd')
        elseif dz.devices(Pir3).state == 'On' then
          print (''..ScriptNaam.. ', pir: '..Pir3..' heeft het script geactiveerd')
        end
      end  
      dz.devices(Lamp1).cancelQueuedCommands()
      dz.devices(Lamp2).cancelQueuedCommands()
      dz.devices(Lamp1).switchOn().checkFirst()
      dz.devices(Lamp2).switchOn().checkFirst()
      dz.devices(Lamp1).switchOff().afterMin(OnFor)
      dz.devices(Lamp2).switchOff().afterMin(OnFor)
      if debug then
        print (ScriptNaam.. ', '..Lamp1..' en '..Lamp2..' worden aangeschakeld voor '..OnFor..' minuten')
      end
  end
end
}  

hello. do you solved this?
i have a lot of dzvents in my domoticz, and im thinking on a migration but i dont know how to start. :stuck_out_tongue: